ГлавнаяГлавная
 
О компанииО компании
 
НовостиНовости
 
Каталог продукцииКаталог продукции
 
УслугиУслуги
 
ПартнерыПартнеры
 
КонтактыКонтакты
 
рус eng
 

Новости

Про доповнення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 21 квітня 2017 року.

Публічне акціонерне товариство «Київський експериментальний механічний завод «Зварка» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01284821, місцезнаходження - м. Київ, проспект Московський, 23 повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 21 квітня 2017 року. Порядок денний, що був розісланий акціонерам, оприлюднений та опублікований у виданні "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №54 від 21.03.2017 року, доповнити наступним питанням:

 

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Проект рішення з цього питання: Попередньо, терміном на один рік, до 21 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою Правління – Майсюрою Миколою Олексiйовичем, у розмірі до 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп. кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; договори оренди, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Наглядова рада